Shinkansen Tour|Tokyo, Mt.Fuji & Hakone 3 Days from Kyoto/Osaka